I.L. Framsteg

bygdas idrettslag

Historie


Idrettslaget blei stiftet 14.04.1918

Det første styret besto av Edvard Fløystøl - Formann, John Frigstad - Nestformann og Hans H. Asland - Kasserer.

Utdrag fra møteboka fra stiftelsesmøtet:

Aar 1918 - 14de april vart idrottslaget "Fram" skipa.

a) Aa fremja god og kraftig idrott, sumar som vetter.

b) Aa fremja kameratsleg samvær millom ungdomen

Kontigenten var 2 kr. året. 

På bildet over ser vi: John Frigstad, Edvard Fløystøl, Hans H. Aaslend og Anders Fjeldsgård. Bildet blei tatt i 1983.

Vamoen

På Vamoen begynte idrettslaget å rydde idrettsplass. Der bygde laget også et enkelt klubbhus. Der det i dag bygges gocart-bane.


I.L. Framsteg


2. desember 1946 kom et brev fra Norges Idrettsforbund:

Då der i Norges Idrettsforund er 8 lag som ber namnet "Fram", er det kome påbod om at dei 7 yngste lag må forandre namn....

I svaret fra Finsland stod det:

Me som står tilsutta I.L. Fram, Finsland syter svært med å kvitta oss heilt med det gamle lagsnamnet. Me har difor teke avgjerd om å kalla laget "Framsteg"

Lauvsland: Fotball, hoppbakke og lysløype

13.03.1961 blei det vedtatt at Idrettslaget Framsteg om opparbeiding og bruk av idrettsanlegget ved Finsland Sentralskule. Saken gikk fram og tilbake, men i 1968 blei det vedtatt i kommunestyret at det skulle bygges en idrettsplass ved Finsland Skole etter den minstestørrelse som kan godkjennes som forballbane. I årene 1980-83 la laget ned ca. 3000 dugnadstimer for å få en gressbane på 66x105 meter, 100 meters løpebane og lengdegrop.

Bakken i Stubrokka har vært brukt som hoppbakke fra langt tilbake i tida. K32 bakke blei planlagt på tidlig 70-tall og i 1973 blei det holdt kranselag. Det blei også montert flomlys på den tida.

I dag har vi 4 bakker: K5, K13, K23 og K32

I 1980 begynte Framsteg med arbeidet på lysløypa. Det blei utført tilsammen 2492 dugnadstimer. Løypa var 2.270 meter lang med 53 lyspunkter. I 1986 blei løypa lagt litt om. den blei 110 meter lenger, og fikk 3 nye lysarmaturer.


Finslandshallen


Midt i den travle tida med bygging av lysløype og ny gressbane, starta arbeidet med Finslandshallen. Hallen stod ferdig i 1984. Det blei utarbeidet en avtale mellom I.L. Framsteg og Sondalen kommune som ga idrettslaget disposisjonsrett til klubbrommet og kiosken
I korte trekk

Framstegs historie

I.L. Fram Finsland stiftet i april 1918

Byttet navn i 1946 til I.L. Framsteg.


Hadde frem til tidlig 1960-tall arena og klubbhus på Vamoen.
Etter det har klubben holdt til på Lauvslandsmoen.

Formenn i I. L. Framsteg

Edvard Fløystøl: 1918-23, 1925, 1930-32

Anders Fjeldsgård: 1924, 1926-27, 1929

Sigurd Apesland: 1928, 1933

Sigurd O. Follerås: 1934-36, 1942

Guttorm A. Finsland: 1937-38

Jon Båsland: 1939, 1944

Toralf Espeland: 1940

Gunvald Harbak: 1943

Anders Aasland: 1945

Ingolf Gorseth: 1946

Nils Harbak: 1947-50, 1952

Kristen Fjeldsgård: 1951

Sigurd Eikeli: 1953, 1956

Sigurd Lauvsland: 1954

Torstein Follerås: 1955, 1961

Gunleiv Djupesland: 1957

Bjørn Finsland: 1958, 1962

Peder Sverre Finsådal: 1959-60

Jakob Rekevik: 1963-64

Svein Harald Follerås: 1965, 1968

Trygve S. Åsland: 1966-67

Sigurd Haraldstad: 1969, 1972, 1976-77

Johnny Fløystøl: 1970-71, 1973-75

Kåre Vindsland: 1978-84

Tor Slottet: 1985-86

Hakon Berge-Hansen: 1987-88

Kjell Theland

Rolf Pettersen

Roy Olsen 2001-02

Olav Homme

Tommy Kalsnes

Thor Olav Ahnger 2007-08

Erling Hageland 2009-2012

Espen Slottet 2012-

mer følger..:-)


Ingeborg og Edvard Fløystøls innsatspris

Deles ut til medlemmer som har vist stor innsatst innen ledelse og aktiv idrett. De som har fått prisen er: 

Bjørn Finsland 1971
Trygve Åsland 1975
Johnny Fløystøl 1981
Åshild Finsådal 1984
Kåre Windsland 1984 

Torhild Finsådal 2009

C: Erling Hageland 2009